Frame

 各省分院正在筹建中……

●CETI北京分院        院长:  ×××    副院长:××         秘书长: ×××

CETI新疆分院        院长:  米剑      副院长:罗志文      秘书长: 张敏敏      电话:0991-3762500 18999104639

●CETI温州分院        院长:  刘苍       副院长:孟文南      秘书长:蒋新华    电话:0577-88869935 13957773211

●CETI天津分院        院长:  ×××    副院长:××         秘书长: ×××

●CETI重庆分院        院长:  ×××    副院长:××         秘书长: ×××

●CETI黑龙江分院     院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI吉林分院         院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI辽宁分院       院长:  ×××     副院长:××        秘书长: ×××

●CETI河北分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI河南分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI山东分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI山西分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI湖南分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI湖北分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI江苏分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI安徽分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI浙江分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI福建分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI江西分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI广东分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI海南分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI贵州分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI云南分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI四川分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI陕西分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI青海分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI甘肃分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI台湾分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI内蒙古分院     院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI宁夏分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI广西分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

●CETI西藏分院        院长:  ×××    副院长:××        秘书长: ×××

版权所有 Copyright(C)2013-2020 中国体验式培训研究院